Etats-Sardes (1720-1861) ou Royaume de Sardaigne/Royaume de Piémont-Sardaigne

nameEtats-Sardes (1720-1861)
historical name<not specified>

Linked notices (1)