Xinjiang  <  Chine

nameXinjiang
historical name<not specified>