Yang Tsé Kiang ou Yangzi Jiang  <  Chine

nameYang Tsé Kiang
historical name<not specified>